Zdroje

 

Publikace:

[1] MILAN SYRUČEK. Voda jak ji neznáme. Nakladatelství Praha 201, ISBN 978-80-7425-105-4

 

[2] JAN NOVÁK, MILAN SRALICKÝ. Botanika cytologie, histologie, organologie, systematika, Nakladatelství: Praha, ISBN 978-80-904011-1-2

 

[3] ING. JAN BINDZAR, PhD, Prof.ING. VÁCLAV JANDA,CSc., DOC.ING.PAVEL JENÍČEK,CSc.,ING.IVETA RŮŽIČKOVÁ,Ph.D. Základy úpravy a čištění vod,

ISBN 978-80-7080-729-3

 

[4] ING.FRANTIŠEK HNILIČKA,PhD.,DOC.ING.VÁCLAV HEJNÁL, PhD.ING.BRIGITA ZÁNEČNÍKOVÁ,PhD.,ING.JIŘÍ ZÁMEČNÍK,CSc. Základy fytotechniky (část botaniky a fyziologie rostlin), ISBN 978-80-213-1402-3

 

[5] RADMILA KUČEROVÁ, PETER FEČKO, BARBORA LYČKOVÁ, Úprava a čištění vody, ISBN 978-80-248-2389-8

 

Internetové zdroje:

 

1. Aqua nomine, Dostupné z: https://www.aquanomine.cz/index.php [on-line],

    citováno: 1. 3. 2012

 

2. Zdravá voda, Dostupné z: https://www.pijtezdravouvodu.cz/home/ [on-line],  

    citováno:1. 3. 2012

 

3. Wikipedie- otevřená encyklopedie, Dostupné z:

    https://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody

    [on-line], citováno: 1. 3. 2012

 

4. Hyperbola-server o životním stylu, Dostupné z:

   https://www.hyperbola.cz/index.php/Nedostatek-pitne-vody-je-celosvetovy-problem

  [on-line], citováno: 1. 3.2012

 

5. World health organization, Dostupné z:

     https://www.who.int/water_sanitation_health/en/ [on-line], citováno:1. 3. 2012