Vznik a výskyt vody

 

        Voda vznikla na planetě zemi před 4,5 miliardami let, pomocí ochlazení plynných částic a tím nastala syntéza kyslíku a vodíku a zbylé vodní páry se postupně sráželi při ochlazení zemského povrchu na tzv. "horké deště". Ty přispívaly k průběhu základních fyzikálních a chemických pochodů na povrch země. Voda tím začala vyplňovat prohlubeniny, pronikla do trhlin a začali se vytvářet podzemní vody a povrchové vody. Postupně voda začala vytvářet obrovská moře, oceány, kde vznikl první život. Voda pokrývá zhruba 2/3 (71%) zemského povrchu,tedy 361 mil. km3 viz. Objem vody v mořích tvoří přibližně 1,33 miliard km3. Voda je také obsažena v atmosféře (12 500 km3). Vodu můžeme, najít i na místech, kde je stále zmrzlá a také místa, kde jsou horké prameny. Veškerá pozemská voda, kromě chemicky vázané v minerálech a vody v organické hmotě, je zahrnována pod jeden společný název: hydrosféra