Způsob jak získat pitnou vodu

    Polovina obyvatel deseti afrických států nemá dostatečný přístup k pitné ani užitkové vodě. Jedná se například o Rwandu, Angolu, Eritreu či Sierru Leone a polovina z těchto států nemá finanční prostředky, aby si pořídili pitnou vodu pomocí technologií, nebo jinými chemickými reakcemi.

    Pro mnoho zemí je řešením nedostatkem pitné vody odsolování mořské vody. Mořská voda obsahuje 77 chemických prvků. Slaná voda se bere tehdy, jestliže obsahuje 3,5 % soli. Představme si asi litr slané vody, ve které je rozpuštěno 35 g různých solí a taková voda není pitná. Chutná slaně  a je nepouživatelná k pití, ani k účelům osobní hygieny, nebo zalévání rostlin. Odsolování neboli desalinace je proces, při kterém dochází k odstraňování soli z mořské vody. V odsolovacích zařízení se mořská voda zbaví solí a minerálů, aby byla získána pitná voda a přitom vznikají vedlejší produkty a to stolní sůl. Základním úkolem odsolování je dosáhnout výrazného snížení obsahu soli ve vodě.  Odsolování se provádí  nejrůznějšími způsoby, dokonce se na tom podílejí i české firmy.

    Dalším možností je elektrodialýza. Je to proces, při kterém se od sebe oddělují jednotlivé složky kapaliny. Elektrodialyzér je složené zařízení ze speciálních iontovýměnných membrán.  Ty pak vlivem stejnosměrného proudu přitahují anionty, nebo kationty, ze kterých vznikají dva roztoky, který každý zvlášť proudí z přístroje. Protože odsolování je velmi finančně náročné, používá se jen na ostrovech a lodí, kde je pitné vody nedostatek. Během odsolování postupným výzkumem se zjistilo, že voda postrádá ionty sodíku, hořčík a chlór a nemá další ionty pro růst rostlin, ale naopak obsahuje bór, který je toxický pro zavlažování rostlin.

    Soli z mořské vody můžeme dále odstranit jednak destilací,zmrazování vody nebo tzv. rezervní osmózou

    Destilace - jedná se o princip, kdy voda se převádí do plynného stavu, zatímco minerální prvky zůstávají v roztoku. Pokud se provádí destilace za teploty vyšší než 300 °C, tak se soli přemění do plynného stavu.  Tato metoda je rozšířená i při čištění odpadních vod. Díky této metodě se 60 = získává pitná voda. Destilace simuluje přirozený koloběh vody, slaná voda se ohřeje a začne se vypařovat a vzniká pitná voda

    Způsob zmrazování vody se vyvinul v 50 až 60 letech. Soli rozpuštěné ve vodě se po zmrazení vylučují přirozenou cestou ve formě krystalků.

    Při rezervní osmóze využíváme polopropustné membrány.  Čerpadla tlačí vodu proti speciálním membránám, přes které ionty neprojdou. Tato varianta je ale energeticky náročná.

    Existuje také i jiný způsob, jak získat pitnou vodu v rozvojových zemí. Jedná se o švýcarský sterilizační program, který umožňuje zajistit pitnou vodu na mnoha místech svět, kde nemají obyvatelé přístup ke kvalitní vodě. Stačí vzít bezbarvou pet láhev, kterou pořádně vymyjeme a naplníme ji ne příliš kalnou vodou a položíme ji na kovový podklad. Láhev necháme zhruba 6 hodin na slunci a UV záření zahubí škodlivé bakterie, viry a parazity. Tento program je schopen zajistit pitnou vodu pro více než 4 miliony lidí v Africe, Asii, Latinské Americe a je nouzovým řešením v rozvojových státech.