Příčiny znečištění vody

    Látky, které znečišťují vodu jsou chemického, patogenního, fyzikálního původu. Vodní plochy a toky jsou znečištěny, tím se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů např. uhynutí ryb, nebo kontaminace sedimentů. Rostliny nevyužívají přebytku dusíku v zemědělské formě, proto jsou z půdy vyplaveny do vod (zhruba 45 kg /na ha) Vodu dále znečišťujeme pomocí pesticidů. Škodlivé látky rozumíme produkty, suroviny, odpady, přípravky, léky, které se mohou dostat do odpadních vod. Obyvatelé, průmysl, zemědělství, doprava jsou místa vzniku škodlivých látek.