Základní informace o vodě

            O vodě se dá napsat spoustu informací a zajímavostí, poněvadž je to nejvýznamnější a nejdůležitější anorganická látka, jak pro lidi, tak i pro rostliny a živočichy. A právě proto jsem si vybrala toto téma ke zpracování mé maturitní práce.

            Už starší antičtí filozofové tvrdili že voda je pralátka a symbolem duše, sine aqua des vita-voda základ život. Život vzešel z moře, lidský zárodek přebývá v plodové vodě, naše tělo tvoří nejméně ze sedmdesáti procent voda. Voda tvoří život nejen na Zemi. Člověk je schopen přežít v extrémních podmínkách nějakou tu dobu , ale jen když má přístup k pitné vodě. S vodou se můžeme setkat všude ve vesmíru. V mezihvězdném prostoru se nacházejí molekulární vodní mračna a protoplanetární mlhovina, z níž vzniklo Slunce a celá sluneční soustava. Objekty v oblaku se skládají převážně ze zmrzlé vody a jiných látek. Dlouhou dobu pokládali lidé vodu za dar přírody, který je nic nestojí. Možnost volně s ní nakládat v denním životě s prakticky neomezeným množstvím vody zavinilo, že člověk ztratil pocit, že jde o velevzácnou věc. Zásoby vody nejsou nekonečné. Její spotřeba velmi úzce souvisí s přibýváním obyvatelstva, se zvyšováním životní úrovně, s rozvojem průmyslu a zemědělství.