Koloběh vody

            Koloběh vody znamená pohyb vody na Zemi, v Zemi i nad Zemí. Voda je neustále v pohybu a mění svoji formu z kapalné do plynné, nebo pevné a naopak. Koloběh vody existuje už miliardy let na Zemi a veškerý pozemský život je na něm závislý.Aby došlo k vypařování vody  ve formě vodních pár do ovzduší, tak je nezbytné slunce, které ohřívá vodu v oceánech

            Pro počátek koloběhu je příhodné místo oceán. Aby došlo k vypařování vody  ve formě vodních pár do ovzduší, tak je nezbytné slunce, které ohřívá vodu v oceánech.Stoupající vzdušné proudy sebou unášejí vodní páru do atmosféry, kde teplota způsobí kondenzaci vodní páry a pak dále se přeměňují do formy oblaků. Vzdušné proudy dále ženou oblaka nad zemí a částice vody se srážejí a rostou a poté vypadávají z oblohy jako srážky. Některé srážky můžou být ve formě sněhu a potom ze shromadělého sněhu vznikají ledové přikrývky hor či ledovce. V teplejších oblastí sníh při příchodu jara většinou taje a voda vytváří celoplošný odtok z tajícího sněhu. Většina srážek padá zpět do oceánů, moří, nebo na pevninu, odkud díky zemské tíže jako povrchová voda odtéká. Část odteklé vody jde do řek , které potom se napojují do oceánů. Povrchová voda a prosakující voda se hromadí jako sladká voda v jezerech a řekách. Ale ne všechna odtékající voda končí v řekách, ale místo toho se vsakuje do půdy. Část této vody zůstane na povrchu a znova napájí moře, jako přítok z podzemní vody. Někdy odtékající voda se nachází v mezerech v zemském povrchu a pak vyvěrá, jako sladkovodní pramen. Mělká voda je potom vypařována díky kořenům rostlin a odpařována povrchem  listů do atmosféry. Část podzemní vody prosakuje hlouběji, ale také i tato voda je v pohybu a znovu vtéká do moří a pak do oceánů, kde koloběh vody končí ale zároveň i začíná.