Evropa

 

         Evropské země spoléhají na povrchovou a podpovrchovou vodu. Kvalita pitné vody v západní, ve střední a východní Evropě se zlepšila od minulých let, ale i tak situace není stále dobrá.

        V 70. a 80. letech 20. století se obohatili moře, jezera a podzemní vody organickými látkami, dusíkem a fosforem. Dusík se tam dostal díky hnojivům ze zemědělské půdy, fosfor z odpadních vod z domácností a průmyslu. Další znečištění podzemních vod způsobujou problémy s pesticidy a dusičnany ze zemědělství. V dnešní době se vypouštění fosforu zmenšuje, díky novým technologiím a tím se srovnává koncentrace fosforu v jezerech. Znečištění pozemních vod je v mnohých oblastech stále vážná. Díky tomu, že jsou po celé Evropě rozmístěné jaderné elektrárny, které se nachází na pobřeží, nebo velkých řek a spotřebovávají velké množství na chlazení. Helsinská komise na ochranu moří tvrdí, že jaderné a jiné chemické látky nejsou nebezpečné.  Aby nadále nedocházelo ke znečištění vody v Evropě, tak jsou přijímány celosvětové a národní opatření.