Asie

    Jižní Asie(Indie) a jihovýchodní Asie se potýkají se závažnými problémy se znečištěnou vodou. Nejvíce jsou zde znečištěn řeky na celém světě Chuang- che (Čína), Ganga (Indie), Syr Darja (střední Asie). Ve městech z rozvojových zemí regionu je většina vod silně znečištěná domovními splašky, odpadem vypuštěným z průmyslu, chemikáliemi a pevnými odpady, kontaminace podzemních vod arsenem (Bengálsko). čištění odpadních vod je zajištěno pro 48 % obyvatelstva Asie, což je nejméně ze všech regionů světa.